Μελέτη και Σχεδιασμός Έργου

Η Zante Power Electric, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στο σχεδιασμό και τις απαιτήσεις κάθε πελάτη, εκπονεί μελέτες υψηλών αισθητικών και λειτουργικών απαιτήσεων, με ιδιαίτερες κάθε φορά προδιαγραφές. Το μελετητικό της τμήμα έχει στελεχωθεί προσεκτικά, από μηχανικούς με πολύτιμη εμπειρία στο χώρο της κατασκευής. Το τμήμα μελετών προσφέρει μια σειρά από υπηρεσίες που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα πελατών: επιχειρηματίες με έργα ειδικών προδιαγραφών, επαγγελματίες με ιδιαίτερες απαιτήσεις, και ιδιώτες που ενδιαφέρονται να δημιουργήσουν τον προσωπικό τους χώρο.

Η μελέτη ενός έργου είτε είναι κατοικία είτε επαγγελματικός χώρος, έπειτα από τις σχετικές συζητήσεις για την κατανόηση των αναγκών του πελάτη, προυποθέτει:

Διαχείριση και Επίβλεψη Έργου

Η Zante Power Electric, έχει στελεχωθεί προσεκτικά από μηχανικούς με πολύτιμη εμπειρία στο χώρο της κατασκευής. Η Εταιρεία έχοντας καθιερωθεί ως ένας αξιόπιστος και αποτελεσματικός συνεργάτης στο σχεδιασμό και την κατασκευή ιδιωτικών έργων υψηλών προδιαγραφών, αντιμετωπίζει κάθε έργο σαν άρτιο σύνολο και στοχεύει στην αρμονική μετάβαση από τον σχεδιασμό στην υλοποίηση.

Ανταποκρινόμαστε με επιτυχία σε προκλήσεις και ειδικά θέματα, προσαρμοζόμαστε στις εκάστοτε ανάγκες και εξελισσόμαστε διαρκώς.

Ο διαχειριστής έργου (project manager) επιτελεί ταυτόχρονα πολλές εργασίες. Επίσης, λαμβάνει συνεχώς αποφάσεις σε όλα τα επίπεδα σχετικά με τη χρήση των πόρων, προσαρμογές του χρονοδιαγράμματος, θέματα προϋπολογισμού, διαχείριση ανθρώπινων σχέσεων, επικοινωνία και τεχνικά προβλήματα. Πρέπει συνεπώς να προσδιοριστούν τα κύρια θέματα, στρατηγικά, τακτικά ή λειτουργικά, ώστε να οριστούν οι προτεραιότητες και να μπορέσει ο project manager να εστιάσει στα κρίσιμα θέματα, τα οποία εναλλάσσονται ανάλογα με τη φάση στην οποία βρίσκεται το έργο.

Υλοποίηση Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης

Ο καθορισμός του σκοπού της εγκατάστασης, είναι κρίσιμος παράγοντας, καθώς επηρεάζει άμεσα όλη τη φιλοσοφία σχεδίασης αλλά και κατασκευής της ηλεκτρικής εγκατάστασης. Προφανώς με διαφορετικό τρόπο θα σχεδιαστούν και θα υλοποιηθούν τα κυκλώματα φωτισμού που σκοπό έχουν την εξυπηρέτηση μιας τουριστικής μονάδας, σε σχέση με αυτά που θα εξυπηρετήσουν ένα κτίριο γραφείων ή μια κατοικία.

Τα υλικά και η εργασία ποικίλλουν ανάλογα την εφαρμογή με πρώτο μέλημα την ασφάλεια της εγκατάστασης και τις απαιτήσεις του πελάτη.

Οι τομείς της εγκατάστασης είναι:

Φωτισμός

Η ανάπτυξη μιας νέας ποιοτικής – δημιουργικής προσέγγισης στο σχεδιασμό του αρχιτεκτονικού φωτισμού στη σύγχρονη κατοικία, προσφέρει τη δυνατότητα επίτευξης πολλαπλών στόχων. Σε συνδυασμό με τις νέες, ενεργειακά αποδοτικές, τεχνολογικές δυνατότητες του φωτισμού έχει τη δυνατότητα να υλοποιήσει κάθε ιδέα και πρόταση για τον ποιοτικό φωτισμό μιας κατοικίας.

Η Zante Power Electric έχοντας στραμένο το πρόσωπο στο περιβάλλον και στην εξοικονόμηση ενέργειας χρησιμοποιεί πιστοποιημένα φωτιστικά τύπου Led.

Παρά τις σημαντικές προόδους στην έρευνα και εφαρμογή της επιστήμης του αρχιτεκτονικού φωτισμού, δυστυχώς στη χώρα μας έχει εντέχνως καλλιεργηθεί τα τελευταία χρόνια, μια σύγχυση μεταξύ της επιστήμης του σχεδιασμού και των εργαλείων που απαιτούνται για την υλοποίηση αυτού. Η διαδεδομένη εμπορική πρακτική εκπόνησης μη-επαγγελματικών δωρεάν ‘μελετών φωτισμού, ως υποστηρικτικό στοιχείο αύξησης πωλήσεων, υποβαθμίζει συστηματικά την ποιότητα της νυχτερινής εικόνας της σύγχρονης κατοικίας.

Έξυπνος Φωτισμός (Smart Lighting)

Ο Έξυπνος Φωτισμός επιτυγχάνει μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 50% αλλά βασικό προαπαιτούμενο είναι η αντικατάσταση των υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων με νέα τεχνολογίας LED.

Η εγκατάσταση ενός έξυπνου συστήματος φωτισμού, το οποίο ουσιαστικά αποτελείται από ελεγκτές φωτισμού που τοποθετούνται στα φωτιστικά και από μία κεντρική εφαρμογή διαχείρισης του φωτισμού, επιτυγχάνεται επιπλέον εξοικονόμηση ενέργειας που φτάνει το 20%. Με τον απομακρυσμένο έλεγχο όλων των συνδεδεμένων φωτιστικών σωμάτων ο εκάστοτε χρήστης μπορεί να προγραμματίζει τους κύκλους αφής και σβέσης, να καθορίζει κριτήρια αυξομείωσης της έντασης του φωτισμού (dimming) και να αξιοποιεί πολλές λειτουργίες για τη μείωση του κόστους λειτουργίας και συντήρησης.

Back to Top
Product has been added to your cart