Εγκαταστάσεις

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΠΙΤΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση είναι ένα από τα βασικότερα μέρη της κατασκευής του σπιτιού ή της επιχείρησής σας, τόσο για την λειτουργία και την ασφάλεια της, όσο και για το αισθητικό της αποτέλεσμα. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία και την εμπειρία ώστε να μπορούμε να δίνουμε λύσεις, μελέτες και εφαρμογές απόλυτα συμβατές με τις πιο σύγχρονες απαιτήσεις και ανάγκες, προσφέροντας τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων με ποιότητα, ασφάλεια, οικονομία και σύγχρονη αντίληψη.

Αναλαμβάνουμε επίσης την συντήρηση της ηλεκτρολογικής σας εγκατάστασης και την πραγματοποίηση των απαιτούμενων αλλαγών και διορθώσεων ώστε να είναι λειτουργική και ασφαλής με βάση όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές.

Μελέτη Έργου

Η Zante Power Electric, διαθέτωντας μεγάλη εμπειρία στην μελέτη και στην υλοποίηση σημαντικών έργων και δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στο σχεδιασμό και τις απαιτήσεις κάθε πελάτη, εκπονεί μελέτες υψηλών αισθητικών και λειτουργικών απαιτήσεων.

Σχεδιασμός Έργου

Η Εταιρεία μας έχοντας καθιερωθεί ως ένας αξιόπιστος και αποτελεσματικός συνεργάτης στο σχεδιασμό έργων υψηλών προδιαγραφών, αντιμετωπίζει κάθε έργο σαν άρτιο σύνολο και στοχεύει στην αρμονική μετάβαση από τον σχεδιασμό στην υλοποίηση.

Εκτέλεση Έργου

Η Zante Power Electric κατά την εκτέλεση και την επίβλεψη του έργου η ομάδα μας εξασφαλίζει με συστηματικό έλεγχο των εργασιών τη βέλτιστη ποιότητα της κατασκευής και την υλοποίηση του έργου σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις.

Συντήρηση Πισίνας

Συντηρηση πισινων ΚΑΙ Ηλεκτρομηχανολογικου εξοπλισμου

Εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό από έμπειρους μηχανικούς και τεχνικούς αναλαμβάνει, τη μελέτη, την προμήθεια, την εγκατάσταση και τη συντήρηση του κατάλληλου, κατά περίπτωση και εφαρμογή, εξοπλισμού επεξεργασίας του νερού (φιλτράρισμα, αποσκλήρυνση, απολύμανση, απιονισμό, απαλκαλίωση, αφαλάτωση – αντίστροφη ώσμωση). Τόσο οικιακού, όσο και επαγγελματικού – βιομηχανικού τύπου.

Η Zante Power Electric εγγυάται υπεύθυνες και ολοκληρωμένες λύσεις, σαφή και λεπτομερή ενημέρωση πριν την πώληση και διαρκή υποστήριξη μετά από αυτήν.

Παρέχει συστήματα επεξεργασίας νερού όλων των κατηγοριών, καθώς και χημικά πρόσθετα εξαιρετικής αποτελεσματικότητας και ειδικών εφαρμογών.

Όλα τα μηχανήματα και τα υλικά, συμμορφώνονται με τους πλέον αυστηρούς και διεθνώς αξιόπιστους κανονισμούς, ενώ παράλληλα παρακολουθεί και εφαρμόζει όλες τις νεότερες εξελίξεις και καινοτομίες που έχουν δοκιμασθεί διεθνώς.

Back to Top
Product has been added to your cart